1. Microsofts motdrag: Android-appar till Windows 10  Ny Teknik
  2. Rapport: Microsoft vill föra Androidappar till Windows  Swedroid
  3. Visa allt om ämnet på Google Nyheter
Apple har lyckats göra stora delar av apputbudet från Iphone tillgängligt till Mac. Nu verkar Microsoft ha som plan att köra Android-program i Windows.Apple har lyckats göra stora delar av apputbudet från Iphone tillgängligt till Mac. Nu verkar Microsoft ha som plan att köra Android-program i Windows.

Microsofts motdrag: Android-appar till Windows 10

Enligt Windows Central som baserar rapporten på anonyma källor med insyn i saken, planerar Microsoft att föra Androidappar till Windows. Satsningen kallas enligt utsago ”Project Latte”. Endast med få förändringar i koden ska Androidappar kunna anpassa för Windows. Källan spekulerar kring att lösningen möjliggörs genom Windows Subsystem for Linux (WSL), i kombination med ett nytt […]

Rapport: Microsoft vill föra Androidappar till Windows - Swedroid