1. Därför satsar Macron på fransk kärnkraft  Expressen
  2. LEDARE: Skandal att Löfven nobbar Macrons brev  Dagens Industri
  3. Tio länder vill att EU ska kalla kärnkraft hållbart. Satsningen leds av Frankrike  Feber
  4. Striden trappas upp: Tio EU-länder kräver att kärnkraften grönklassas  Dagens Industri
  5. Visa allt om ämnet på Google Nyheter
Frankrikes president Emmanuel Macron har svängt om rejält i kärnkraftsfrågan. Bland annat för klimatets skull. Nu vill han bygga sex nya minireaktorer.Frankrikes president Emmanuel Macron har svängt om rejält i kärnkraftsfrågan. Bland annat för klimatets skull. Nu vill han bygga sex nya minireaktorer i landet som redan till 70 procent får sin energi från kärnkraft.

Därför satsar Macron på fransk kärnkraft

Frankrikes val av energimix, med över 70 procent kärnkraft, ser ut att bli en vinnare under energikrisen, både ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv.När Paris nu försöker se till att EU-kommissionen klassar kärnkraft som hållbar i taxonomin tittar den svenska regeringen dessvärre åt ett annat håll.LEDARE: Frankrikes val av energimix, med över 70 procent kärnkraft, ser ut att bli en vinnare under energikrisen, både ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv.När Paris nu försöker se till att EU-kommissionen klassar kärnkraft som hållbar i taxonomin tittar den svenska regeringen dessvärre åt ett annat håll.

LEDARE: Skandal att Löfven nobbar Macrons brev

Nu vill tio EU-länder att Europeiska kommissionen ska erkänna kärnkraft som en grön energikälla med ett lågt koldioxidutsläpp som kan hjälpa oss att bli klimatneutrala. Länderna menar att kärnkraft är en x22prisvärd, stabil och oberoende energikällax22 s...Nu vill tio EU-länder att Europeiska kommissionen ska erkänna kärnkraft som en grön energikälla med ett lågt koldioxidutsläpp som kan hjälpa oss att bli klimatneutrala. Länderna menar att kärnkraft är en x22prisvärd, stabil och oberoende energikällax22 som skulle skydda EU:s medborgare mot svängande elpriser. Uppmaningen, som leds av Frankrike, kommer även ifrån dessa länder: Bulgarien, Kroatien, Finland, Ungern, Polen, Slovenien, Tjeckien och Rumänien. Just nu kommer över 26 procent av EU:s el från kärnkraft. Brevet från länderna poängterar hur viktigt det är att inte vara beroende av energi från ett annat land och att man bör röra sig ifrån att vara det så fort som möjligt. Över 90 procent av EU:s utsläpp av naturgas är importerat från Ryssland. Detta beroende av energi från ett land utanför EU är en stor anledning till varför elpriser gått upp enligt länderna. Brevet från länderna menar alltså att EU ska inkludera kärnkraft på listan över x22gröna energikällorx22, en guide som hjälper regeringar och investerare att välja projekt som hjälper till att uppnå klimatmålen. Flera länder, kanske främst Tyskland, stänger samtidigt ner alla sina reaktorer. I Tysklands fall senast 2022. Frankrike får just nu 70 procent av sin el från kärnkraft. Enligt en studie från Bryssel som kom tidigare i år kan Europeiska kommissionen möjligtvis hamna på för-sidan i argumentet.

Tio länder vill att EU ska kalla kärnkraft hållbart. Satsningen leds av Frankrike | Feber / Samhälle