1. Anställda på covidavdelningar hade oftare antikroppar mot viruset  Läkartidningen
  2. Antikroppar vanligare hos personal på covidavdelningar - Nyheter  Dagens Medicin
  3. Visa allt om ämnet på Google Nyheter
Personal på avdelningar som vårdat covidpatienter hade oftare antikroppar mot sars-cov-2, enligt forskare bakom en studie där anställda på Karolinska universitetssjukhuset erbjöds testa sig. I intensivvården och på infektionskliniken – där smittrisken bedömts allra högst – var dock andelen smittad personal lägre än genomsnittet.

Anställda på covidavdelningar hade oftare antikroppar mot viruset - Läkartidningen

En studie på Karolinska universitetssjukhuset där personal testat sig för antikroppar mot covid-19 visar stora skillnader i exponering för viruset. En studie på Karolinska universitetssjukhuset där personal testat sig för antikroppar mot covid-19 visar stora skillnader i exponering för viruset.

Antikroppar vanligare hos personal på covidavdelningar - Nyheter - Dagens Medicin