1. Tegnell: Det blir felaktigt att jämföra oss med Norge  Sveriges Television
  2. Anders Tegnell: Det går inte att jämföra Sverige med Norge  Expressen
  3. Visa allt om ämnet på Google Nyheter
Sex månader har gått sedan det första bekräftade fallet av covid-19 i Sverige. Statsepidemiolog Anders Tegnell medverkade i SVT:s Morgonstudion och svarade på frågor om kritiken mot den svenska strategin – samt varför antalet döda är mycket högre i Sverige jämfört med våra grannländer. – Det finns så mycket som skiljer oss från Norge när det gäller pandemin, vi hade en helt annat start jämfört med Norge, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Att ställa Norges och Sveriges dödstal mot varandra är en ”helt felaktig jämförelse”, säger Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.Att ställa Norges och Sveriges dödstal mot varandra är en ”helt felaktig jämförelse”, säger Anders Tegnell i SVT:s Morgonstudion. – Är det nedstängningarna som är annorlunda eller är det förutsättningarna?, frågar sig statsepidemiologen. Folkhälsomyndigheten går också återigen emot grannlandet på en annan punkt: Spanienresenärerna.

Anders Tegnell: Det går inte att jämföra Sverige med Norge